سیستم گاز کنترل مراکز مخابراتی

یکی از محصولات موفق شرکت آزمون الکترونیک خزر، سیستم گاز کنترل مراکز مخابراتی می باشد. این سیستم با اتصال به Pressure switch یا سنسورهای فشار گاز موجود در مراکز مخابرات می تواند بطور خودکار کاهش یا افزایش فشار گاز، قطع شدن مسیر و سرقت کابل را تشخیص و از طریق شبکه ی اترنت گزارش دهد. این سیستم دارای 78 پورت ورودی ایزوله جهت اتصال به Pressure switch و همچنین 4 ورودی همه منظوره ایزوله می باشد.

مشخصات فنی دستگاه

  • 78 ورودی ایزوله جهت اتصال به Pressre Switch

  • 4 ورودی ایزوله ی همه منظوره

  • تِست سلامت کابل

  • ارسال و دریافت دیتا تحت شبکه اترنت

  • سازگاری با ولتاژ MDF

  • عدم نیاز به سیمکشی اضافی برای حالات تِست مختلف