­
 • تمام شده
  batt1batt2
  باطری خشک و قابل شارژ (Sealed Lead Acid)
  • مناسب جهت بکارگیری در سیستم AMS-200
  • ولتاژ خروجی: 12v
  • جریان خروجی: 2.3َAh
  • کارخانه تولیدی: Life Long با تکنولوژی تایوان
  دیگر موارد استفاده: سیستمهای اعلان و اطفای حریق، سیستمهای امنیتی، روشنایی اضطراری، تجهیزات پزشکی و غیره
 • تمام شده
  batt2.8.2batt2.8.1
  باطری خشک و قابل شارژ (Sealed Lead Acid)
  • مناسب جهت بکارگیری در سیستم AMS-200
  • ولتاژ خروجی: 12v
  • جریان خروجی: 2.8Ah
  • کارخانه تولیدی: Moricell
  دیگر موارد استفاده: سیستمهای اعلان و اطفای حریق، سیستمهای امنیتی، روشنایی اضطراری، تجهیزات پزشکی و غیره
 • تمام شده
  0
  باطری خشک و قابل شارژ (Sealed Lead Acid)
  • مناسب جهت بکارگیری در سیستم AMS-200 و AMS-300
  • ولتاژ خروجی: 12v
  • جریان خروجی: 2.6Ah
  • کارخانه تولیدی: Welion