نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha

آدرس: رشت – میدان انتظام – مجتمع اداری انتظام پارک عـلم و فنـاوری گیـلان – طبقه 4 – واحد 161
شرکت آزمون الکترونیک خزر
تلفن:

013-33114647
013-33119091
همراه : 2010 734 0930
Info@aekh.ir